November 18, 2019

July 2019 Meeting minutes

November 7, 2019

June 2019 meeting minutes

November 7, 2019

May 2019 meeting minutes

November 7, 2019

April 2019 meeting minutes

November 7, 2019

March 2019 meeting minutes

November 7, 2019

February 2019 Meeting Minutes

November 7, 2019

January 14th 2019 minutes

November 7, 2019

Annual Meeting -Jan 14th 2019